استخدام خانم طراح جهت طراحی گرافیک در شرکت تبلیغاتیبه خانم طراح جهت طراحی گرافیک در شرکت تبلیغاتی در شهر مشهد نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن