استخدام حسابدار در صنایع غذایی افق طلایی ماهانصنایع غذایی افق طلایی ماهان ( تولید کنسرو ماهی و آبزیان ) در شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، به ۳ نفر حسابدار