استخدام منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهدبه یک منشی با روابط عمومی بالا در شهر مشهد نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس