برچسب: امام

سید احمد خاتمی ضد فتنه بود و هست و بعد از این هم خواهد بود/ما آخوند دربار امام زمان هستیم/فرهنگ من بسیجی است/لجن پراکنان کانال های تلگرام ،کام مردم را تلخ می کنند

آیت الله خاتمی بیان کرد:اگر تندروی این است که این افراد از مواضعشان کوتاه نمی آیند درست گفته اند و اگر مقصودشان این است سید احمد خاتمی ضد
Read More