افتتاح صندوق امانات شعبه اردبیل بانک پارسیانبه گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، صندوق امانات شعبه اردبیل با ظرفیت صندوق 1638در 3 سایز کوچک، متوسط و بزرگ تهیه