انتقاد تند از مقاله محمودسریع القلم:آقای دکتر؛ واقعا این چیزها را نمی دانید؟پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :  مهدی ذاکریان استاد حقوق و روابط بین الملل در روزنامه