راه اندازی اولین سامانه هوشمند قرآن در تلگراماولین سامانه هوشمند قرآن کریم در قالب ربات تلگرام با عنوان «کلام خدا» تولید شد. شبکه پیام سان تلگرام مدتی است