راه اندازی صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهرصفحه اینستاگرام و کانال تلگرام بانک شهر به طور رسمی راه اندازی شد. به گزارش ایلنا از مرکز ارتباطات و