ربوکیدز؛ اولین پارک بازی رباتیکی افتتاح شدربوکیدز، اولین پارک بازی رباتیکی در ایران عصر امروز در ولنجک تهران افتتاح شد.  به گزارش صدای ایران ، ربوکیدز مجموعه ای تفریحی