مدیران وزارت ارتباطات حقوق نجومی دریافت نمی کنند/انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به ایران/علت افشای اطلاعات شخصی کاربران ایرانسلوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بنا بر بررسی های