استخدام منشی آشنا به امور اداری در شرکت بازرگانییک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می