استخدام کارشناس بازرگانی خارجی،رئیس حسابداری در خراسان رضوییک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.