استخدام مدیر بازرگانی در شرکت معتبر صنعتییک شرکت معتبر صنعتی واقع در شهرک صنعتی توس مشهد به فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر دولتی با مدرک لیسانس بازرگانی یا