بازیگر شوق پرواز شایسته هر جایزه ای استمهندس عزت الله ضرغامی در کانال تلگرام خود درباره درگذشت همسر شهید بابایی و جایزه شهاب حسینی چنین نوشت: صدیقه حکمت