پیام روحانی برای «کیمیا علیزاده»رئیس جمهور در پیامی دریافت نشان توسط کیمیا علیزاده به عنوان نخستین زن ایرانی را در رقابت های المپیک تبریک گفت. به گزارش فارس،