برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار نیستیمخرم آبادی اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی تحت فشار نیست. برای فیلترینگ تلگرام تحت فشار نیستیم