اعلام علت بسته شدن یک کانال تلگرامی پرمخاطبکاربران این کانال پس از ورود با پیامی مواجه می شوند که به نظر می رسد تلگرام این کانال را به