برچسب: به برخورد

محمدی: به جرم خالقی چه کسی رسیدگی می کند؟/ جبرائیلی: می توانند، اما نمی خواهند با کانال های ناسزاگو به نظام برخورد کنند

محمدی: به جرم خالقی چه کسی رسیدگی می کند؟/ جبرائیلی: می توانند، اما نمی خواهند با کانال های ناسزاگو به نظام برخورد کننددستگاه امنیتی مسئول، نشان داد که
Read More