یکی از مراجع تقلید در بیمارستان تهران بستری شداین خبر در کانال تلگرام معظم له آمده است و متن آن به شرح ذیل می باشد: بِسْم الله الرحمن