استخدام شرکت فراتجارت فعال / تبریزشرکت فراتجارت فعال در زمینه فروش کامپیوتر ، لپ تاپ و موبایل جهت تکمیل پرسنل خود از یک نفر حسابدار با شرایط زیر