کشف حفره ی امنیتی تلگرام توسط دو هکر ایرانی +فیلم و تصویربه گزارش نیریمیز ، تلگرام مدعی است امن ترین پیام رسان اجتماعی است و برای اثبات این