قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شدفناوری اطلاعات و ارتباطات – تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و