دستور رئیس جمهور برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرامبه گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری فارس ، حسن روحانی رئیس جمهور در توییتی، از اجرای دستورش برای رفع فیلتر یک