آپدیت جدید تلگرام ۴.۶ منتشر شد: شخصی سازی دانلود خودکار، نمایش پست ها در مرورگر و موارد دیگرلحظاتی پیش نسخه 4.6 تلگرام منتشر شد که در ادامه شما