استخدام کارشناس فنی نصب (رشته کامپیوتر، آی تی ، برق) در تهراناستخدام شرکت فراصنعت شرکت فراصنعت کننده انحصاری نمایشگرهای فیلیپس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از