سقوط تیر چراغ برق بر روی خودر سواری/ عکسبه گزارش صاحب نیوز به نقل از سمنا ، عصر امروز (شنبه)، تیر چراغ برق به دلیل برخورد تراکتور شکسته