شرکت پتروشیمی شازند حمایت مالی از تیم استقلال اهواز را تکذیب کرد0 این بیانیه در پی انتقاد برخی از گروههای فضای تلگرام از این شرکت به خاطر آن