عکس/ جشن صدمین بازی ملی سیدجلالگروه ورزش « تیتریک » ، اعضای تیم ملی به همین دلیل در ورزشگاه آزادی تونلی برای سیدجلال ایجاد کردند تا اینگونه از