جلوگیری از خوانده شدن پیام بعد از ارسال اشتباه در تلگرام +ترفندبه گزارش خبرنگار دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نرم افزار تلگرام یکی از