جهان به سوگ تلگرام نشستبه گزارش گلپانا؛ چند ساعتی است که شبکه اجتماعی تلگرام با اختلال روبه رو شده است که کاربران با ایجاد هشتگ هایی در توئیتر