استخدام خانم جهت همکاری در اتلیه عکاسی / ارومیهیه چند نفر خانم جهت همکاری در اتلیه عکاسی نیازمندیم . کارآموز پذیرفته میشود . شماره تلفن :33476615 برای عضویت