استخدام اپتومتریست جهت همکاری در عینک سازیبه یک اپتومتریست خانم جهت همکاری در عینک سازی در محدوده غرب تهران نیازمندیم. tel: 02144498150 , 02144498019 برای عضویت در کانال