حذف حالت روح؛ شرط تازه تلگرامخبر فوری/ تلگرام در اقدام تازه ای ورژن موبوگرام خودش را تخریب کرد! تلگرام به تلگرام هاى غیر رسمى دستور داده که “حالت