حال پدرم خوب است+عکسرکنا: آهنگساز و مدرس موسیقی از آخرین وضعیت جسمانی پدرش خبر داد. مجید انتظامی آهنگساز، نوازنده ابوا و مدرس موسیقی در خصوص آخرین وضعیت جسمانی