استخدام کارشناس فروش تلفنی در شرکت پرشین حسابشرکت پرشین حساب جهت تکمیل کادر خود اقدام به جذب افراد واجد شرایط در ردیف شغلی در تهران می نماید. ردیف