خداحافظی تلگرام از ایران + عکسبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان ، صفحه رسمی تلگرام نوشت: «نمی توانیم با تصمیم ایرانی ها(انتقال سرور به داخل ایران) همکاری