غرق شدن جوان 23 ساله سیریکی در دریارکنا: صبح امروز یک جوان 23 ساله در اسکله بریزگ شهرستان سیریک غرق شد. فرماندار شهرستان سیریک گفت: این جوان صیاد