تبریک هنرمندانه مجری سابقبه گزارش جهان، میثم تولایی در کانال تلگرام خود نوشت: شاید بتوانم بگویم که بهترین پیامک تبریک به مناسبت بهار طبیعت را از لحاظ زیبایی،