سایت بی بی سی انگلیسی به بررسی استیکرهای ضد انگلیسی که در فضای مجازی ایران در دوران انتخابات منتشر شد، پرداخت. به گزارش سرویس امپراطوری دروغ “سنگرما” ،