انگیزه و علت عجیب قتل «ستایش قریشی»مشخص شد +عکسجانشین دادسرای زنان، خانواده و اطفال گفت: انگیزه و علت عمده قتل ستایش، در تلفن همراه این نوجوان بود. او