سرقت عکس های زنان برای بالا بردن فروش نرم افزاری غیراخلاقیمدتی است فروش نرم افزاری به نام صیغه یاب در فضاهای خارج از عرف و اخلاق تلگرام باب