تعدادی از شهروندان شهر یاسوج از سفره های هفت سین خود موقع تحویل سال در شکل ها و قالب های مختلف عکس گرفته و آنها را برای کانال