سفر بازیگر فیلم های مستهجن به تهران/عکسکندی چارمز با انتشار تصویری از خود اعلام کرده بود که برای جراحی بینی خود به تهران سفر کرده است. همین خبر