دل نوشته ضرغامی برای معلم فداکار سیستانیشهدای ایران : سیدعزت الله ضرغامی در کانال خود در تلگرام متنی را برای معلم فداکار خاش نوشته که متن کامل آن