وایبر سیستم رمزگذاری end to end را به اپلیکیشن خود اضافه کرددر حالی که تلگرام تقریباً بازار داغ پیام رسان های اینترنتی (حداقل در ایران) را در دست