شباهت کماندار المپیک به دی کاپریوبه گزارش «پرشین خودرو»، عکاسان حاضر در محل بازی های سی ویکمین دوره بازی های المپیک در مسابقات تیر و کمان تصویر بردلی