به مناسبت نهم دی و برای اولین بار منتشر می شودصفحه تلگرام دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 9 دی و برای اولین بار، مطلبی را منتشر