تلگرام از نوع ایرانی بزودی جایگزین تلگرام خارجی می شودرئیس مرکز فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جایگزینی تلگرام با شبکه های اجتماعی