فیلم سوزی در سینمای ایران بررسی می شودفرهنگ , سینما و تاتر دلایل بروز فیلم سوزی در سینمای ایران در میزگرد برنامه زنده «فار ۳۰ نما» با حضور