استخدام تعدادی نیرو جهت نگهداری کودک و سالمند در شیرازبه تعدادی نیروی خانم جهت نگهداری از کودک و سالمند امور منزل در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند